Våra medlemmar brukar säga att den viktigaste anledningen till att de gick med i Ada&Beda var att de ville få chansen att prata med kvinnor som är eller som har varit i samma situation som de själva. Därför avsätter vi alltid tid för stora och små samtal vid våra föreläsningar, möten och andra sammankomster. Det skall alltid finnas möjlighet till att få tala med någon - det kan vara andra medlemmar eller någon ur styrelsen. Ofta finns det också möjlighet till samtal med våra inbjudna föreläsare.

Vi ordnar egna aktiviteter, det kan vara föreläsningar, samtalskvällar eller dylikt. Om du har en idé så är du väldigt välkommen att maila förslag till oss.

7 mars: Årsmöte och föreläsning med pastor Jalle

 Plats: Hotel Eggers, Drottningtorget 2-4, Göteborg

17:30 börjar mötet och följs av en paus för enkel förtäring.

19: 30 En kväll med Jarl Ahlström
Jalle är pastor, föreläsare 
och psykoterapeut. Jalle har erfarenhet av att vara pastor på Avenyns krogar och inom näringslivet. Närmare presentation kommer in inbjudan närmre fram.

21 mars: Nya arbetssätt på gynonkologen

Plats: Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3  Lokal: Ett rum med utsikt

Kontaktsjuksköterskorna Pilar Mc Connel och Linda Berntsson samt onkolog Maria Dimoula

12 april: Föreläsningskväll

Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12

18:00-20:00
Föreläsningskväll om aktuell cancerforskning i  samarbete med Cancerforum Väst där flera forskare  kommer  att  presentera nya rön inom sina områden.

                  

Scroll to top