Våra medlemmar utgörs av kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer, men även anhöriga och stödmedlemmar är välkomna. Ett medlemskap i Ada & Beda innebär att du automatiskt blir medlem i Gynsam och får Gynsamposten 4 gånger per år.

Vill du bli medlem? I så fall behöver du fylla i nedslående formulär och sedan skriva med för- och efternamn, e-postadress och adress. Ange även om du vill bli medlem eller stödmedlem. När du sedan skickat in formuläret så kan årsavgiften på 150 sek betalas in till vårt postgiro 25 79 48-0.

Måste fyllas i

För- och efternamn
Scroll to top