Open post

Föreläsning med Pastor Jalle, onsdag 7 mars 2018

Datum: onsdag 7 mars 2018

Tid: 19.00-20.30

Plats: Hotel Eggers, Göteborg (Drottninggatan 2-4)

Anmälan: Sker via samtal eller sms till 0702 804039 senast söndag den 4 mars

Efter årsmötet kommer enklar förtäring ske inan föreläsningen börjar. Kvällen fortsätter med pastorn och leg psykoterapeut Jalle Ahlström med temat ”Att leva mellan yttre krav och inre behov” och vi på smörgåsbuffé. Jalle Ahlström är en välkänd profil i Göteborg och vi är glada att vi lyckats fånga honom för en kväll till vår förening.

 

Open post

Årsmöte, onsdag 7 mars 2018

Datum: onsdag 7 mars 2018

Tid: 17.30-18.15

Plats: Hotel Eggers, Göteborg (Drottninggatan 2-4

Anmälan: Sker via samtal eller sms till 0702 804039 senast söndag den 4 mars

Under årsmötet kommer följande behandlas

  • Stadgeenliga val
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet och verksamheten under kommande kalender år
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaberättelse
  • Revisorernas berättelse
  • Verksamhetsplan
  • Budgetförslag
  • Beslut om medlemsavgift
  • Inkomna motioner
  • Övriga frågor
Scroll to top